Điều khoản sử dụng

Học Viện Thẩm Mỹ Royal Acedemy

Nội dung điều khoản

Chào mừng bạn đến với Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định đối với việc sử dụng Trang web của Học Viện Thẩm Mỹ Royal tại https://hocvienthammyroyal.edu.vn/dieu-khoan/

Khi truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Bạn có thể không tiếp tục sử dụng Website Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật pháp hiện hành của Việt Nam . Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ đều được coi là có thể hoán đổi cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie khi truy cập Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách Quyền riêng tư của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie. 

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal và/hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng lại tư liệu từ Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép phụ tài liệu từ Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Phân phối lại nội dung từ Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Royal khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

 

Học Viện Thẩm Mỹ Royal có quyền theo dõi tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc gây ra vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn phải đam bảo rằng: 

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
 • Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Các Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào khác là xâm phạm quyền riêng tư.
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Theo đây, bạn cấp cho Học Viện Thẩm Mỹ Royal giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Các liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi giống như cách họ liên kết với các Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
 • Các Doanh nghiệp được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai về tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • Nguồn thông tin người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến và các trang cộng đồng dot.com
 • Hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến
 • Cổng thông tin internet
 • Công ty kế toán, luật và tư vấn
 • Tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng:

 • (a) Liên kết sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn không thiện cảm với bản thân hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi
 • (b) Tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi
 • (c) Lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết bù đắp cho sự vắng mặt của Học Viện Thẩm Mỹ Royal
 • (d) Liên kết nằm trong ngữ cảnh thông tin tài nguyên chung

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó:

 • (a) Không phải là lừa đảo theo bất kỳ cách nào;
 • (b) Không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt một cách sai trái đối với bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó;
 • (c) Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến Học Viện Thẩm Mỹ Royal. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến. liên kết. Đợi 2-3 tuần để có phản hồi.

Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của Học Viện Thẩm Mỹ Royal hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo IFrames các Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày trực quan hoặc diện mạo của Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể bị hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của bạn 

Vui lòng đọc thêm tại: Chính sách bảo mật

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền tuân thủ các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết với Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ các liên kết từ Website của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân
 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc xuyên tạc gian lận
 • Giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được đặt ra trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ theo luật định. Miễn là trang web và thông tin cũng như dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

Chia sẻ: 

VỀ CHÚNG TÔI
Đăng ký nhận tư vấn

Tổng đài hỗ trợ: 0982.659.228